5427288579637248
GAIA 蓋亞 GA-038 金屬紅 PRIMARY METALLIC RED 15ml GAIA 油性漆 15ML 一支 開油比例1:3 Product #: lmodel-GAIA 蓋亞 GA-038 金屬紅 PRIMARY METALLIC RED 15ml 2023-05-24 Regular price: $HKD$28.0 Available from: L-Model 模型工具油漆用品In stock